Adli Bilimler Suç Analizi
ISBN 9786054144242
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Mustafa Kaygısız (author)
Kitap Tanıtımı Genel Adli Bilimler Olay Yeri İçin Adli Tıp Bilgileri Suç Analizi Raporlar - Yazışmalar ve İlgili Mevzuat Termodinamik prensibine göre evren daima düzensizliğe doğru gitmektedir. Bu düzensizlikten toplumların payına suç olgularının artışı düşmektedir. Suçlar insanların çoğalmasının paralelinin üzerinde artışlarla devam etmektedir. Ve ilerleyen zamanlarda daha da artacaktır. Onun için toplumda suç işlemeyi önleyen ve işlenen suçları aydınlatan sistemlere her zaman acil ihtiyaç vardır. Ülkeler arası sınırların kalktığı, sanal âlemlerin suç dinamiği, savaşların/darbelerin yerine toplum mühendisliği ile mevkilerin ele geçirilme planları suç olgularını tetikleyecektir. Suçla mücadele; devlet, hükümet ve toplum politikası olmalıdır. Suçla mücadele eden teşkilatların her türlü suç (asayiş, teröre, organize) yapılarına karşı başarıyla mücadele edebilecek desteğinin verilmesi en temel gerekliliktir. M. Kemal Atatürk; Her işin başı devlette istikrar ve toplumda huzura dayanır. Toplumun huzurunu bozmaya yeltenenler her zaman görülecektir. Bunu önlemenin tek çaresi; halkın huzurunu bozanların karşısına devletin tüm gücü ve teşkilatı ile dikilmesidir. Suçla mücadele ve suç analizi multidisipliner (disiplinler arası) bir yöntemdir. Yani bilimsel ve teknik alanda birçok alanın karma (hibrit, melez) olarak kullanılmasıdır. Demokratik hukuk devletinde ve insana değer veren bir sistemde; başarılı bir suçla mücadelenin, her türlü şüpheden uzak somut delillerle, suçu aydınlatmak, suçluyu ortaya çıkarmak, hukukun izin verdiği ilmi ve teknik vasıtaları kullanmak suretiyle hata/yanılma ve kötü muamelenin önlenmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu alanların suçla mücadele eğitiminde ve özellikle kolluk uygulamalarında kullanılması bir zorunluluktur. Bu eserde, suç yeri / delil güvenliği ve kriminalistik genel bilgilerine bağlı olarak adli bilimlerin genel verileri ile suç analizin yapılmasını içeren konular yer almaktadır. Bu eser dört ana bölüm meydana gelmektedir. Birinci bölüm, adli bilimlerin ne olduğu ve suç ve suçlulukla mücadeleye katkıları. İkinci bölümde, ölüm olayları, kolluğun olay yeri / soruşturma / araştırma aşamasında ölüm belirtilerinin suç analizine işaretlerini anlamasına yardımcı olacak özet bilgiler. Üçüncü bölümde, suç sonrası bilgileri elde etmek ve elde edilen bilgilerle(organize, seri suç ve suçlu) suç analizinin yapılması ili ilgili genel bilgiler. Dördüncü bölümde, raporlar - yazışmalar, suç analizi aşamalarında ihtiyaç olacak olan bilirkişilik incelemeleri, ilgili mevzuatlar ve örnek raporların sunulması yer almaktadır. Suç ve suçlulukla etkin mücadele yapılması yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına küçük bir katkı olması dileklerimizle bu kitap hazırlanmıştır. Bu çalışmanın ceza adalet sistemine, kolluk kuvvetlerine, davalarda konu olan şüpheli, sanık, mağdur, müşteki ve tanıklara faydalı olmasını dilerim.