Açıklamalı ve İçtihatlı Cezaların İnfazı ve İnfaz Hukuku
ISBN 9786055633325
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Çetin Akkaya (author)
Kitap Tanıtımı Ceza ve tedbirlerin infazına ilişkin mevzuat esasta, ceza adalet sistemi çerçevesinde gerçekleştirilen yargılamalar sonucunda verilen kararların, her türlü yargı derecelerinden geçerek kesinleşmelerinden sonra, fiilen ve maddeten ceza ve tedbirlerin infazını kapsayan ve büyük kısmı itibarıyla, idari nitelikte olan görev ve faaliyetleri içeren hükümlerden oluşmaktadır. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ülkemizde ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı alanında köklü değişiklikler yapılmıştır; ancak uzun yıllar daha, 647 Sayılı Ceza İnfaz Kanunu ve lehe olan hükümlerde uygulanmaya devam edecektir. Bu kitap özgürlüğün önemi dikkate alınarak mevzuatımızda getirilen yenilikleri açıklamak, uygulayıcıya yardımcı olmak amacıyla ve en son Yargıtay uygulamaları ışığında hazırlanmıştır. İnfazda en çok tereddüt hasıl olan hususlar en yeni Yargıtay içtihatları ile açıklanmıştır. Ceza Türleri Tutuklama Müzekkerelerinin İnfazı İnfaz İşlemleri Koşullu Salıverme Sürelerinin Hesaplanması Özel İnfaz Usulleri İnfazın Geri Bırakılması İnfazın Sona Ermesi Mahsup Cezaların Toplanması İnfazda Tereddüt Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınması Koşullu Salıverme Oranını Değiştiren Durumlar Disiplin Ceza ve Tedbirleri Suçluların İadesi ve Transferi Tekerrür Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi Kanun Yararına Bozma Yargıtay Kararları