Açıklamalı - İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu
ISBN 9786055118259
Yayınevi Bilge Yayınevi - Hukuk Yayınları
Yazarlar Mustafa Kırmızı (author) | İlknur Arslan (author)
Kitap Tanıtımı 5711 sayılı yasa ile Kat Mülkiyeti Kanunun'da yapılan değişiklikler gözetilerek hazırlanan bu kitap, Apartman yöneticilerine rehber niteliğinde olup, yapılacak iş ve işlemlerle ilgili örnekler verilmektedir. Ayrıca yeni bir kavram olarak 5711 sayılı yasa ile Kat Mülkiyeti Kanunu'na dokuzuncu bölüm olarak eklenen toplu yapı konusunda aydınlatıcı bilgiler bulunmaktadır. Tümüyle Taranmış Yargıtay İçtihatları Işığında; Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı (Kavram, Nitelik, Tanımlar) Kat Mülkiyetinin Kurulması ve Sona Ermesi Ortaklığın (Şüyuun) Giderilmesi ve Öncelikle Satın Alma (Şüf'a) Hakkı Kat Malikleri ile Kat İrtifakı Sahiplerinin Hak ve Borçları Anagayrimenkulün Yönetimi Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler Devre Mülk Hakkı Görevli Mahkeme